• slider img
  • slider img
  • slider img
  • slider img
  • slider img
  • slider img
  • slider img
  • slider img
  • slider img
  • slider img

Аква Системс АД

Основана е од 2001 година "Аква Системс" АД е приватна компанија, специјализирана вото областа на цивилното, индустриското и инфраструктурно градежништво, рекултивација, изградување и поддржување на депо за ТБО, ликвидација на еколошките сплетки. Клучните фактори за растенија и ефикасноста на пријателството на CO иновации и модерна техника, кои сме сопственик на најважните хибридни погончи вото Komatsu вото Европа, конкурентни цени, бидејќи нашата цел е да работиме за оптимизација на разликите, вото комбинација на CO водечки инженерски способности, способност За решавање на задачи и индиректно преведува во професионални сертификати. Аква Системи Саладин. Градежни машини и постројки за извлекување на водовод и канализациони мрежи, напојување системи, насипи, брегоукрепващи агрегати, язвири, пречистителни Станица за отпадните и водени води, еколошки капацитети, депо за ТБО, ОИЕ, ел. Мрежи и трафостаници, јавни работи на општествени пространства, станбени и индустриски градежни и други. Денес нашите проекти се контролирани од високо квалификувани инженери, кои се модерни и безбедни за еколошките технологии. Како бизнис структура, Аква Системс АД е составена Чуден повеќе Чуден 120 работници и службеници, вклучително и 10 високо квалификувани инженери и експерти.

       

2014-06-04 09:28:30

2014-06-03 14:06:28

2014-06-03 14:02:04

2014-06-03 14:00:11