1. Да се ​​обезбеди репродукција на персонал и заменливост на соработниците на различни работни места;
  2. Да се ​​координира интеграцијата на персоналот; Да се ​​подготви персонален резерват;
  3. Да се ​​формираат навики за примена на принципи, поттик организацијата на работа во насока на подобрување на нејзиниот квалитет;
  4. Спроведување на нови технологии;
  5. Да се ​​вклучат лидерите како инструктори кои даваат съвeт и дејствуваат за да предадат нови знаења или решенија на проблеми, како и безбедност и самодоверба на соработниците;
  6. Стимулирање на процесите за иновации, итн;
  7. Стремеж за целосна и оптимална имплементација на секој проект;
  8. Грижа за работникот и клиентот