Аква Системи Саладин е регистриран во Бугарската комора со градители со дозвола за изградба на проекти од I (прва) до V (петта) категорија. Исто така, компанијата е сертифицирана во согласност со барањата на ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, BS ISO18001: 2007 Интегрирани системи.