Отстранување на штета од животната средина

Aqua Systems AD нуди разновидни услуги и решенија за запечатување и обновување на депонии за неопасен отпад од домакинство или хемиски отпад, кој е штетен за животната средина.