Би сакале да ја претставиме „Аква системс“ АД – лиценцирана градежна компанија од прва класа, со седиште во град Бургас, докажан лидер во секторот на инфраструктурното и еколошко градежништво со над 15 годишно искуство. „Аква системс“ АД е финансиски стабилна бизнис структура со годишен промет од над 40 милиони евра, без нето годишни финансиски загуби, со повеќе од 120 вработени, од кои над 10 се висококвалификувани инженери и експерти. Клучните фактори за развојот и дејноста на Друштвото се иновации и модерна техника, така што сме сопственици на најголем број хибридни багери Komatsu во Европа, конкурентни цени, така што нашата цел е да остварува профит од оптимизација на трошоците, во комбинација со водечките инженеринг вештини, способност за решавање на сложени задачи и постојано усовршување преку професионална сертификација. Нашата компанија ги поседува потребните средства и капацитети како индустриска база, градежни машини и опрема за извршување и исполнување на ископување и земјени работи, системи за водоснабдување и канализација, системи за наводнување, брани, подводни објекти, канализации и прочистување на вода за пиење, објекти за заштита на животната средина, рехабилитација на депониите за цврст отпад, енергетски мрежи и трафостаници, станбена и индустриска изградба и др. Преку своите партнери, "Аква Системс" АД обезбедува испорака на сертифицирани висококвалитетни инертни материјали. Како заклучок, опремата и вештините кои ги имаме, како и искуството што сме го стекнале, го издвојува "Аква Системс" АД од останатите компании во индустријата, и ни овозможува да работиме кога другите се откажуваат, поставувајќи си граници на нашите можности до границата на имагинацијата на нашиот работен тим од професионалци.