1. Да се осигури възпроизводството на персонал и взаимозаменяемост на сътрудниците на различни работни места;
  2. Да се координира интеграцията на персонал;
  3. Да се подготви кадрови резерв;
  4. Да се формират навици за прилагане на принципи, мотивиращи организацията на труд в посока на повишаване на неговото качество;
  5. Да се внедряват нови технологии; Да се включат ръководителите като инструктори, които дават съвeт и действат, за да предадат нови знания или решения на проблеми, както и сигурност и самочувствие на сътрудниците;
  6. Да се стимулират иновационните процеси и др.;
  7. Стремеж към цялостно и оптимално изпълнение на всеки един проект;
  8. Грижа за работника и клиента