Строителство, доставка и монтаж на оборудване за проекта за съхранение, преработка на нефтени утайки и други отпадъци до 200 хил. куб. м, съгласно програмата за отстраняване на минали екологични щети на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. 2014 - 2015

Изграждане на инсталация за изземване, съхранение и преработка на нефтени утайки и други отпадъци съгласно програма за отстраняване на минали екологични щети. Първи етап на изпълнине на проект бе реализаран в рамките на 6 месеца. Втори етап се очаква да започне след извършване на преработка на нефтени отпадъци от страна на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.


Разгледай други проекти: