"Аква Системс" АД е регистрирана в "Камарата на Строителите" в България с разрешение за изграждане на проекти от I (първа) до V (пета) категория включително. Също така, фирмата е сертифицирана в съответствие с изискванията на интегрирани системи за ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, BS OHSAS18001: 2007.