„СМР при реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа в с. Кръстина”.
Стойност: 1 059 770
BGN.