Реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа в село Кръстина, Oбщина Камено. 2012

„СМР при реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа


Разгледай други проекти: