„Инженеринг – реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал – курортни ядра „Снежанка“, „Язовира“, „Студенец“ и „Малина“ в к.к. „Пампорово“.
Стойност: 10 853 777 лв.