"Аква Системс" АД представлявана от Изпълнителн директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана от всички в организацията.

Ние се стремим да бъдем една изцяло насочена към клиента организация, като постигаме успех посредством предоставянето на качествени продукти и услуги на нашите клиенти.

„Аква системс” АД се счита за фирма, която постоянно се:

  • стреми да достига очакванията на клиентите;
  • прилага най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и да окуражава и поддържа развитието на своя персонал;
  • счита своите служители като основен и най-важен ресурс и разглежда под внимание създаването на една творческа и мотивираща за работа среда.

Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата. „Аква системс”АД определя като своя основна цел ефективното изграждане на нейните обекти при пълно съответствие със стандартите за качество.

Тези свои цели Aква системс постига чрез

  • непрекъснато подобряване на ефикасността на документираната Система по качество, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството“;
  • подходящо подбран и високо квалифициран персонал, убеден в необходимостта от непрекъснато развиване на Системата по качество на Аква;
  • създаване условия на всички служтели да откриват и използват възможностите за повишаване на качеството в работата им при оптимално използване на наличните ресурси;
  • установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в процеса на работа, за да бъдат избягвани в крайния продукт и повтаряни в бъдеще;
  •  контрол на всеки етап от процеса от проектирането до предаването на изгражданите от нас обекти.
  • Взаимно изгодни връзки с доставчиците: Избор на доставчици които гарантират високо качество на доставените стоки
  • Поддържане на коректни и взаимоизгодни отношения с доставчиците и основните партньори и всички заинтересовани страни

Всеки служител Аква се задължава в този смисъл да дава личен пример при осъществяване на нашата политика по качеството.
 

КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.