„Водоканалстрой“ ООД  (2013):
„Полагане на битова и дъждовна канализация в с. Тенево, Община Елхово”.
Стойност: 223 131.43 лв