Отстраняване на Екологични Щети

Аква Системс АД предлагаме разнообразни услуги и решения за запечатване и възстановяване на депа за неопасни битови или химически опасни отпадъци, вредни  за околната среда.