Лукойл Нефтохим Бургас АД: Первое Окислительное Озеро

„Закриване и рекултивация на първо окислително езеро съгласно Наредба № 13/06.11.1998г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци, в т.ч. поставяне на вентилационна система“

Първи етап е изпълнен с издадено на 01.07.2011 Разрешение за ползване.


Разгледай други проекти: