Инфраструктурно Строителство

Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни, канализационни, напоителни тръбопроводи. Възстановяване, строителство и поддръжка на ел. мрежи и съоръжения и др.