Инженеринг, проучване, проектиране и изпълнение на строителни работи за предотвратяване на наводнения на земи, съоръжения и насипи близките ЛОТ 4 на " Автомагистрала Тракия: A1 от км 276 + 200 до км 325 + 280". 2014 - 2015

Разгледай други проекти: