Изкопи, строителство и земни работи при изграждане на участък от магистрала "Марица", ЛОТ 2. 2 015

„АКВА СИСТЕМС“ АД изпълни изкопните работи достигащи на места дълбочина от 15-20 метра в изключително труден терен.  При усложнени метеорологични и геоложки условия в обем от приблизително 280 000м3 земна и скална маса в срок от 60 календарни дни. Изпълнените дейности включват и извозване на добитата земна и скална маса, депониране и разстилане, откосиране, шкарпиране, монтаж на отводнителни системи, насипни работи, валиране и уплътняване, изпълнение на ревизионни шахти от готови бетонови елементи, изпълнение на мостови и обслужващи магистралата съоръжения.


Разгледай други проекти: