Зкриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, Община Сливен, II- ри етап. 2015

Рекултивация на на депо за твърди неопасни битови опадъци. Рекултивирана площ 52 000 кв. м. Обект бе изпълнен в рамките на 50 календарни дни.


Разгледай други проекти: