„Окислителни езера – закриване и рекултивация на първо окислително езеро съгласно Наредба №13/06.11.1998 г. в това число поставяне на вентилационна система”.
Стойност: 11 890 809.05 лв.